ما را دنبال کنید
  خدمات پس از فروش

گارانتی اجناس داخلی 1 سال می باشد که در هنگام خرید برگ گارانتی به مشتری تحویل داده خواهد شد.
زمانی که دستگاه ایراد پیدا کرد، مشتریان باید از طریق ارسال درخواست خدمات پس از فروش اقدام کنند و توضیحات کامل را درج کنند، تا تیم خدمات پس از فروش در اسرع وقت با مشتری تماس برقرار کنند و نسبت به رفع ایراد اقدام کنند.